O spółce Z życia firmy Chojnice Hajnówka Usługi Kontakt / Lokalizacja
Z życia firmy
Powrt

Otwarcie Ciepłowni w Chojnicach - marzec 2005 r.

 
Na otwarcie nowej inwestycji przyjechał m.in. konsul generalny Królestwa Szwecji Lars-Ove Persson, przedstawiciele Ekofunduszu, oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Marek Biernacki.
Inwestycję tą sfinansował m. in. Ekofundusz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Odbiorcami ciepła są firmy położone przy ulicy Przemysłowej i pobliskie osiedle mieszkaniowe.
Przed oficjalnym otwarciem, w budynku Politechniki Koszalińskiej odbyło się seminarium o ekologicznych źródłach energii do ogrzewania.

 Archiwum

R-net Strony Internetowe
Ciepło w zgodzie z naturą