O spółce Z życia firmy Chojnice Hajnówka Usługi Kontakt / Lokalizacja
Z życia firmy
Powrt

Informacja w związku z wprowadzeniem cen maksymalnych.

Wykaz cen dla poszczególnych systemów ciepłowniczych wraz ze wskazaniem najniższej ceny i jednostkowej wysokości wyrównania. - Pobierz

Pobierz - Ceny odpowiadające cenom maksymalnym

Pobierz - Obowiązująca taryfa dla ciepła

Pobierz - Średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą i cenami przesyłu

Pobierz – Zmiana taryfy dla ciepła Hajnówka

 Archiwum

R-net Strony Internetowe
Ciepło w zgodzie z naturą