O spółce Z życia firmy Chojnice Hajnówka Usługi Kontakt / Lokalizacja
Z życia firmy
  • Otwarcie Ciepłowni w Chojnicach - marzec 2005 r.
  Na otwarcie nowej inwestycji przyjechał m.in. konsul generalny Królestwa Szwecji Lars-Ove Persson, przedstawiciele Ekofunduszu, oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Marek Biernacki.Inwestycję tą sfinansował m. in. Ekofundusz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w
wicej

 Archiwum

R-net Strony Internetowe
Ciepło w zgodzie z naturą