O spółce Z życia firmy Chojnice Hajnówka Usługi Kontakt / Lokalizacja
O spółce

Spółka RINDIPOL S.A. z siedzibą w Chojnicach została zawiązana w 2001 r. Firma została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców pod nr KRS 0000093082 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał akcyjny spółki wynosi 19 684 620 zł. i został w całości opłacony. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 971-06-10-698.

Właścicielami akcji Spółki są:

 Rindienergi AB z siedzibą w Visby (www.rindienergi.se) – szwedzki koncern energetyczny zarządzający ciepłowniami opalanymi biomasą oraz produkujący biopaliwa (pellets).
 
 Nordycki Państwowy Fundusz Inwestycyjny Ochrony Środowiska NEFCO (www.nefco.fi), który jest funduszem ochrony środowiska, a udziałowcami są kraje skandynawskie: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania i Islandia tworzących Nordycki Bank Inwestycyjny.

Profil Spółki

Ridnipol S.A. zajmuje się produkcją i dostarczaniem „zielonego” ciepła dla mieszkańców Chojnic i Hajnówki. Profil i polityka inwestycyjna akcjonariuszy zakłada produkcję ciepła w zdecydowanej większości z paliw odnawialnych. W procesie technologicznym wykorzystywane jest różnorodne paliwo takie jak: trocina, odpady z drewna, zrębki, wierzba energetyczna, trawa słoniowa i słoma rzepakowa.


Władze Spółki i struktura organizacyjna

Organ nadzoru:

  • Anders Pettersson Ernst - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bo Hägg - Członek Rady Nadzorczej
  • Dag Leren - Członek Rady Nadzorczej
  • Torben Vindelov - Członek Rady Nadzorczej
Spółką kieruje Zarząd dwuosobowy w osobach:
  • Bartosz Zygmański - Prezes Zarządu
  • Stanisław Karnowski - Wiceprezes Zarządu


Misja i cele Spółki


Misja
Rindipol S.A. jest przedsiębiorstwem multienergetycznym produkującym ekologiczne ciepło.

Cele:
1. Poprawa ochrony środowiska naturalnego poprzez budowę i eksploatację kotłowni opalanych biomasa.
2. Budowa ekologicznych elektrociepłowni na biomasę współpracujących z istniejącymi systemami ciepłowniczymi.
3. Osiągnięcie pozycji lidera w produkcji ciepła i energii elektrycznej z paliw odnawialnych w Polsce.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zadowolenia naszym klientom.


CO2

W lipcu 2006 r. Rindipol S.A. stał się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Analiza rynku uprawnień do emisji spowodowała, że Zarząd podjął decyzję o zakupie dodatkowych uprawnień od innych przedsiębiorstw ciepłowniczych w celu ich dalszej sprzedaży na rynkach europejskich. Widząc potrzebę uczestnictwa również na polskim rynku giełdowym dokonano otwarcia rachunku rozliczeniowego, umożliwiającego sprzedaż uprawnień na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie.


R-net Strony Internetowe
Ciepło w zgodzie z naturą