About the Company Company news Chojnice Hajnówka Services Contact / Location
Company news
Powrt

Przetarg na biomasę - Chojnice

Chojnice, dnia 11.07.2007 r

 

RINDIPOL SA Ciepłownia w Chojnicach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących surowców energetycznych:

Zrębki drewniane o parametrach

  • Długość zrębki: od 3 do 80 mm
  • Średnica zrębki: do 50 mm
Trociny
  • Wilgotność: poniżej 50%
  • Wymiary: od 2 do 10 mm
Zrębki roślin energetycznych
  • Długość zrębki: od 3 do 100 mm
  • Średnica zrębki: do 50 mm
Olej opałowy średni
  • Wartość opałowa: 42 GJ/t
  • Zawartość siarki: do 0,3%

Wielkość zamówienia

  • biomasy wynosi do 50 000 mp rocznie,
  • oleju opałowego do 700 ton rocznie

Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Zamawiający informuje, że istnieje także możliwość zawarcia wieloletniego kontraktu na okres 10 lat.
Miejsce i sposób dostawy.
Dostawy biomasy mogą odbywać się transportem samochodowym loco: Ciepłownia w Chojnicach ul. Przemysłowa 13 B.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć pocztą lub osobiście w RINDIPOL SA 89-620 Chojnice ul. Przemysłowa 13 B do dnia 27 lipca 2007 r .

 

 


 Archiwum

R-net Strony Internetowe
Ciepło w zgodzie z naturą